Yilport Oslo offisielt åpnet

Norges største containerhavn ble åpnet 21. april.

Oslos byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad og Robert Yüksel Yildirim, president og eier av Yildirim Group klippet snoren.

Oslo havn– er rigget for miljøvennlig vekst. Norges største godshavn i Sydhavna har gjennomgått en stor forandring og bygget ut i et raskt tempo – klar til å ta i mot dobbelt så mye varer og gods.

Norges travleste containerhavn
Årlig losses og lastes det rundt 200 000 containere (TEU) i Oslo. Containertrafikken er økende og mars var på topp ti rekordlisten med nesten 20 000 containere (TEU). Yilport Oslos avanserte logistikksystemer og moderne terminalutstyr gir effektiv omlasting og kort liggetid for varene som raskt fraktes ut til butikkene og forbrukerne.  

-YILPORT har mål om å bli blant de ti fremste havneoperatørene i verden innen 2025. Oslo er viktige for at vi skal oppnå suksess, og vil være et av de første stedene vi implementerer vår fremste teknologi og systemer. Ansatte i Oslo vil være sentrale i vår ekspensjon verden rundt, noe som også åpner for nye karrieremuligheter, sier Robert Yüksel Yildirim, eier og president i Yildirim Group.

20160421 Robert, ASH, Stilluf, Lippestad.jpg

 President i Yilidirim, Robert Yüksel Yildirim, havnedirektør Anne Sigrid Hamran, havnestyrleder Bernt Stilluf Karlsen og næringsbyråd Geir Lippestad.

Miljøvennlig sjøtransport til byen
Oslo er en av Europas raskest voksende hovedsteder. I 2030 er det ventet 30 % flere innbyggere enn i dag. Oslos godshavn holder tritt med veksten og sørger for gods og forbruksvarer til en stadig økende befolkning. Rundt 80 % av varene som kommer i containere skal til Oslo og nærområdene.

-   Jeg er stolt over at vi kan åpne en topp moderne og arealeffektiv havn som bidrar til miljøvennlig og effektiv frakt av gods sjøveien til Oslo og Østlandsområdet, sa byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad.

Oslos containerterminal har doblet sin kapasitet og bidrar til mindre kø på veiene. Et containerskip til Oslo erstatter 400 trailere på veiene, som fjerner 1 mil med kø. Sjøtransport gir stor miljøgevinst og reduserer skadelige luftutslipp i byene når den erstatter veitransport.

Fargesatte kraner og arkitekttegnede bygg
Oslos godshavn er bygget med vekt på estetikk og arkitektur. Det er utført omfattende sanering av gamle havneskur og satt krav om høy standard på nybygg. Det karakteristiske havneskuret på Kneppeskjær tegnet av anerkjente arkitekter er blitt et «landemerke» i havna og det moderne garasjebygget på Sjursøya var kandidat til Oslo arkitekturpris i 2014.

De nye containerkranene er spesielt fargesatt for å passe inn med omgivelsene, men er likevel godt synlige og har skapt en ny skyline i byen. 

20160421 Yilport Oslo terminal.jpg

Mindre nabostøy
Oslos godshavn ligger nær byen. Nå er alle containerne samlet på containerterminalen på Sjursøya, lenger bort fra nære naboer. Nye målinger viser at Sydhavna og containerterminalen på Sjursøya opererer innenfor støygrensene.

Moderne terminalutstyr og container- og stablekraner som er blant verdens mest moderne elektriske, stillegående nullutslippskraner er valgt for å lage minst mulig støy. Å redusere støyen mest mulig vil fortsatt være viktig.

Stor utbygging
Til Norges største godshavn i Sydhavna kommer forbruksvarer i containere, våtbulk som olje og bensin, tørrbulk som korn, salt og sement, importerte biler, skrapjern og jernprodukter og andre typer gods som kommer med skip til Oslo. Sydhavna er et transportknutepunkt for hele Oslo-området, og halve Norge nåes innen tre timers kjøring.  

De siste årene har det blitt gravet, revet og bygget i stort tempo. Oljetanker er fjernet og oljehavna er nesten halvert. 665 meter kai er bygget, containerterminalen har fått et 20 dekar stort betongdekke tilsvarende 3 fotballbaner og to trafostasjoner som kan levere like mye strøm som trengs til 1000 boliger forsyner terminalen og de miljøvennlige elektriske kranene med strøm.

Ny effektiv adkomst via et lokk over Mosseveien knytter havna til stamvegnettet.

-   Det har vært en stor og krevende utbygging, samtidig med daglig drift av en travel havn. Takket være godt samarbeide med entrepenører og kunder, har vi fått dette til, fortalte havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

20160421 Folk venter på åpningen.jpg

Stor feiring. Rundt 150 inviterte kunder, samarbeidspartnere feiret åpningen av terminalen. Alle foto: Roger Fosaas

Kontakt:
Oslo Havn KF: Havnedirektør Anne Sigrid Hamran mob  917 04 995

Yilport Holding: Eryn Dinyovszky, General Manager Nordic Region   mob + 46 733 80 0127   /91915 589


Fakta om Oslos containerterminal på Sjursøya- Yilport Oslo:
*Operatør: Yilport Oslo (fra 2. februar 2015)
Leier arealer og leaser kraner av Oslo Havn KF
Yilport Oslo eies av det tyrkiske logistikk- og industriselskapet Yilport Holding som igjen er del av det internasjonale, familiedrevne industri- og handelsselskapet Yildirim Group, med base i Istanbul i Tyrkia

* 137 dekar
* Kapasitet: 300 000/350 000 TEU i 2016 (450 000 TEU ferdig utbygd)
* Kraner /utstyr: 4/5 containerkraner og 8 stablekraner (RTG)
* Kai: 665 meter
* 9 ukentlige anløp  
* Utbyggingen av containerterminalen startet i 2006 og har kostet 1,3 milliarder kroner.
* Årlig losses og lastes det rundt 200 000 containere (TEU) i Oslo. Containere i 2015: 195.460 TEU  Siden desember 2015 har containertrafikken økt med 40 %.

Fakta om godshavna i Sydhavna:
* Sydhavna - Oslos godshavn og nasjonal stamnetthavn som omfatter områdene fra Kongshavn til Ormsund.
* 615 dekar, på størrelse med 86 fotballbaner.
* Betydelige summer (totalt 2 milliarder) er investert i Sydhavna siden utbyggingen startet i 2004.
* Ny effektiv adkomst kom i nov 2015 med direkte tilknytning til stamvegnettet som sørger for effektiv transport av varer inn over Oslo havn.   

Fakta om Oslo havn:
Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna. Halve Norge bor under tre timers kjøring fra Oslo havn
*Kort vei til jernbane og hovedvei
*Topp moderne og effektive godsterminaler
*Nesten 7 millioner reisende
* Tre daglige fergeanløp til Danmark og Tyskland

Dronebilde Yilport Oslo 704 pix