Ledige lokaler i Kongshavnveien

Ledige lokaler i Kongshavnveien

Oslo Havn KF har ledige kontorlokaler i Kongshavnvn. 28.

Kongshavnvn. 28 er et kontorbygg med 7 etasjer oppført i 1950 . Kontorbygget ligger på kaikanten i Sydhavna og det er mulig å leie parkeringsplass i nærheten av bygget.
Lokalene leies ut «som de er». Lokalene kan trolig fristilles tidligere enn angitt, dersom ny leietaker ønsker det. Vi ønsker i utgangspunktet en leietaker pr. etasje. Leiepris er kr. pt. 903,49 pr. m2 pr. år eks. mva. + i tillegg kommer fellesutgifter på ca. kr. 30 000 pr. etasje + strøm mm. Havnebrukere har fortrinnsrett til å leie av ledige lokaler i havna.

Følgende kontorlokaler er ledige:

01.01.2017– 2. etg.  - 314 m2, men evt. kun ca. 214 m2, dersom man ønsker å fremleie deler av lokalet til dagens leietaker.
Lokalene består av kontor, kontorlandskap og kjøkken, toalett.

01.01.2017 – 4. etg.  -314 m2. Lokalene består av kontor, kontorlandskap, kjøkken, toalett.

01.06.2018 – 1. etg.  -297,9 m2. Lokalene består av kontor, kontorlandskap, kjøkken, toalett.

For nærmere info ta kontakt med Gjertrud Melhus, gjertrud.melhus@ohv.oslo.no