Oslo trafikksentral

Fakta

  • Oslo trafikksentral - døgnåpen havnevakt  
  • + 47 917 99 900
  • Arbeidskanal VHF 15


 

 

Oslo trafikksentral

Oslo trafikksentral er en døgnbemannet havnevakt som styrer trafikken i Oslo kommunes sjøområde.

Oslo Havn opererer på VHF kanal 15.

Horten sjøtrafikksentral (Horten Vessel Traffic Service) har ansvaret for trafikkstyring av den statlige farleden fra Færder inn til Oslo.

Horten VTS har arbeidskanalene 18 og 19. Kanal 80 vil ikke lenger være i bruk for noen av sentralene.

Horten sjøtrafikksentral (VTS) og Oslo trafikksentral vil sammen arbeide for å bidra til sikker og effektiv trafikkavvikling i Oslofjorden. 

Kontaktinformasjon:
Telefon: +47 917 99 900

Oslo Havn opererer på VHF kanal 15