Mannskap og materiell

Vi finner og tar opp ting som ikke skal være på havbunnen vha droner. Foto: Klaus Sandvik
Oslo Havn tar på seg ordrearbeid, og leier ut mannskap og materiell

Oslo Havn tar på seg ordrearbeid og har mange godt kvalifiserte folk til å holde både land- og sjøområdene i orden.

Utleie av flytende materiell mm på ordrearbeid:

  • Oppsynsbåt Falk, pr. time ordinær arbeidstid 1)  Kr. 3 050,-
  • Arbeidsbåt Pelikan, pr. time ordinær arbeidstid 1)  Kr. 2 135,-
  • Miljøbåt Pelikan II, pr. time ordinær arbeidstid 1)  Kr. 3 255,-
  • Oppsynsbåt hybrid, pr. time ordinær arbeidstid 1) Kr. 3 050,-
  • Arbeidsbåt Hauk, pr. time ordinær arbeidstid 1) Kr. 3 255,-
  • Ekstra båtmannskap, pr. person pr. time 1)  Kr.  661,-
  • Tømmermannspram, pr. time Kr. 2 644,-
  • Gangvei, pr. døgn (alle lengder) Kr. 2 034,-
  • Yokohama-fender, pr. døgn - diameter 2,5 x lengde 3,5 m Kr. 2 543,-
  • Yokohamafender, pr døgn -diameter 3,5 x lengde 6,0 m Kr. 5 085,-

1) Timeprisene for ekstra båtmannskap og fører gjelder i ordinær arbeidstid. For arbeid på overtid mandag – fredag fra kl. 15 til kl. 20 forhøyes prisene med 50 %.

For annen overtid forhøyes prisene med 100 %. For oppdrag på lørdag, søndag og andre helligdager belastes minimum 4 timer.  

For hjelp av båter med mannskap ta kontakt med;

oystein.nomerstad@oslohavn.no

Oslo Havns nye miljøbåt Pelikan 2.

Utleie av rullende materiell mm på ordrearbeid:

  • Lastebil med fører, pr. time  Kr. 1 170,
  • Elevatorbil med fører, pr. time  Kr. 2 950,-
  • Liten leddmaskin med lasteskuffe eller feiekost med fører, pr. time Kr. 1 475,-
  • Gravemaskin med fører, pr. time  Kr. 1 475,-
  • Fjerning av gateoppsop, med tillegg av forbruksvarer - etter mengde
  • Adgangskort Sydhavna  Kr. 380,-
  • Taggehenger med bil og fører, pr. time Kr. 2 237,-

Ta kontakt med

frode.rosenberg@oslohavn.no

om vi kan hjelpe deg og ditt firma med vårt utstyr og mannskap.