Miljøhistorier i Oslo havn

Pelikan 2
Pelikan2, verdens første el-miljøbåt av sitt slag holder havna ren. Foto: H.K. Riise