Snøsmelteanlegg til kai i Oslo

Snøsmelteanlegg til kai i Oslo

.2011

Lekteren som kan løse Oslos snøproblem starter opp i januar. Den er verdens første i sitt slag som bruker sjøvann for å smelte snø.

Vil ta vare på havnehistorien

Vil ta vare på havnehistorien

.2011

Oslo Havn har laget en maritim kulturminneplan for bedre å ta vare på havnehistorien i områder som går fra å være havn til å bli by.

Støyarbeider i Bjørvika

Støyarbeider i Bjørvika

Bispelokket rives og arbeidet med å lage de nye bygatene i Bjørvika er i gang. Vegvesenet varsler om støyende arbeid når betong rives og knuses.

Nå blir det renere luft i Oslo

Nå blir det renere luft i Oslo

.2011

Nå får Color Lines skip i Oslo strøm fra land. CO2-utslipp reduseres tilsvarende det 1700 biler slipper ut på et år.

Verdens vakreste havneskur

Verdens vakreste havneskur

.2011

Damien Hirsts vakkert opplyste sommerfugler har i høst gjort skur 13 på Filipstad til en stor utendørsscene.

Plan for Filipstad: Spektakulære bygg, hotell og park

En stor park mot sydvest, et 130 meters høyt hotell med konferansemuligheter for 5000 mennesker og et signalbygg ytterst i Hans Jægers kvartal er sammen med ny cruise- og fergeterminal hovedinnholdet i Oslo Havn KF sitt forslag for det fremtidige Filipstad.

Nytt servicebygg på Sjursøya

Nytt servicebygg på Sjursøya

.2011

Areal Bygg AS skal bygge det nye servicebygget til Oslo Havn på Sjursøya.

Oslo havn - mer enn ei brygge

Oslo havn - mer enn ei brygge

Oslo havn kan være både til glede og nytte for byens befolkning. Dette ville vi vise med plakatkampanjen "Oppdag Oslo havn".

Cruiserekord i Oslo

Cruiserekord i Oslo

310 000 cruisepassasjerer fordelt på 173 skip vil ha besøkt Oslo når året er omme og setter ny rekord.
Også 2012 ser ut til å bli et rekordår.

Nye nettsider

Nye nettsider

.2011

Vi lanserer nye nettsider. Nytt er blant annet en sanntidsoversikt over skipstrafikken i Oslo havn.

Jobber for en trygg havn

Jobber for en trygg havn

Havneoppsynets nye arbeidsbåt Hauk skal gjøre havna tryggere for alle som ferdes på fjorden.

Mindre støy på natten

Mindre støy på natten

Oslo Havn har inngått avtale med kranførerne som reduserer kvelds- og nattarbeidet på containerterminalene.

Søppelkunst til folket

Søppelkunst til folket

Oslo Havn brukes kunst for å gjøre folk oppmerksomme på et stort miljøproblem.

Elever ba om tryggere vei

Elever ba om tryggere vei

Rett før sommeren var fire sjetteklassinger i Havnestyret for å be om hjelp til å trygge skoleveien.

Slik blir den nye havna

Slik blir den nye havna

.2011

Den nye godshavna i Sydhavna blir både effektiv og estetisk. På et område tilsvarende 34 fotballbaner vil Norges største havn kunne ta i mot alle typer gods.

Oslo havn - mer enn ei brygge

Oslo havn - mer enn ei brygge

I sommer kan du se reklame for Oslo havn i leskurene rundt om i Oslo. Her ønsker vi å vise at havna kan være både til glede og nytte for byens befolkning.

Lager asfalt til Oslo by

Lager asfalt til Oslo by

På Filipstadkaia produseres det asfalt til veiene i Oslo og Akershus. Skanska Asfalts moderne fabrikk lager asfalt til 5 km vei hver dag.

Nytt liv i fjorden

Nytt liv i fjorden

Prosjekt Ren Oslofjord har gjort at fjorden er renere enn på 100 år. Det vet både hummer, sjøstjerner og strandkrabber å sette pris på. Nå vokser plante- og dyrelivet fram i sjøen både utenfor operaen og Rådhuset.