Slik blir den nye havna

Slik blir den nye havna

Den nye godshavna i Sydhavna blir både effektiv og estetisk. På et område tilsvarende 34 fotballbaner vil Norges største havn kunne ta i mot alle typer gods.

Halve Norges befolkning bor mindre enn tre timer fra Oslo havn.
- Oslos befolkning vokser. Vi er avhengige av å få bygd ut godshavna for å kunne forsyne befolkningen med de varene de etterspør, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Mindre plass, mer gods
For å realisere Fjordbyen reduseres området som brukes til havneformål til det halve, fra elleve til seks km av Oslos kystlinje. I fjor vedtok bystyret at den framtidige godshavna i Oslo skal ligge i Sydhavna.

Området, som strekker seg fra utløpet av Alnaelva til Ormsund, utgjør 615 dekar og er like stort som 34 fotballbaner. Det er også vedtatt en ny adkomst til havna, som gjør at godset raskt kan komme ut på hovedveinettet eller over på jernbane. Den nye havna vil bli et transportknutepunkt for hele Oslo-området.

Alle slags typer gods
Nå som Oslo Havn og Statoil er blitt enige om hvor etanoltankene kan stå, er det mulig å samle den framtidige containerhåndteringen på Sjursøya. I dag har Oslo kapasitet til å håndtere 160 000 containere (260 000 TEU). Når den nye containerhavna er ferdig, kan vi håndtere 280 000 containere (450 000 TEU).

- Globaliseringen gjør at en stadig større del av godset kommer langveisfra. Varer fra Kina kommer ikke med bil. Derfor er det viktig å legge til rette for økt containerkapasitet, sier Hamran.

Den nye havna vil kunne ta imot alle slags typer gods, alt fra bensin, sement, nye biler og skrapjern til ulike former for stykkgods.

Buffersoner
Den nye godshavna ligger i Oslo sentrum og boligene helt inntil havna. Derfor vil vi lage buffersoner i form av grønne rekreasjonsområder mellom byen og havna.

- Men vi vil ikke gjemme bort havna. Tvert i mot vil vi bygge den ut på en slik måte at den blir en spennende del av bybildet, sier havnedirektør Hamran.

Oslo Havn har laget en estetisk veileder for å sikre at utbyggingen av Sydhavna blir helhetlig og harmonisk. Fargesetting, belysning og bevisst plassering av containere er noen av virkemidlene vi vil ta i bruk.

Nye bygg på området er tegnet av anerkjente arkitekter. Og vi skal opprettholde siktlinjer fra det bakenforliggende landskapet til øyene og fjorden.