Vil bygge ut i etapper

Fakta


Filipstad

Ti minutters gange fra Oslo rådhus skal det bygges en ny by

5 000 mennesker kan få sine fremtidige hjem her

Planene for utvikling av Filipstad har nå vært ute til høring.

Vil bygge ut i etapper

Oslo Havn har nå sendt inn sine høringsuttalelser til forslagene på Filipstad.

Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering for Filipstad har nå vært ute på høring.

Oslo Havn KF og ROM oversendte 11. mai 2012 sine høringsuttalelser til Plan- og bygningsetaten.

Høringsuttalelse grunneierne

Områderegulering Filipstad

Planbeskrivelse -  forslag til K1B

Kvalitetsprogram


Grunneiernes eget forslag
Oslo Havn og Rom Eiendom er de største grunneierne på Filipstad og har laget et eget forslag til utvikling av området.

Denne planen mener vi er den mest realistiske fordi den legger til rette for at utbyggingen kan skje etappevis, og uavhengig om man går for kort eller lang tunnel over E 18.

Etappevis utbygging
Det er viktig for grunneierne at utbyggingen skjer i etapper slik at det kan være fergedrift på Filipstad også i byggeperioden. Slik sikrer vi at Color Lines skip kan komme og gå, og gode inntekter for turistnæringen.

Plan- og bygningsetatens  forslag krever en stor ombygging av hele området under ett. Forslaget innebærer utfyllinger i sjø og midlertidig terminaldrift.

Oslo i vekst - behov for boliger og næringsbygg
Oslo opplever stor vekst og befolkningen øker. Dette øker også etterspørselen til boliger og næringsutvikling. Miljøvennlig og bærekraftig byutvikling tilsier en høyere arealutnyttelse i sentrale områder med god kollektivdekning. Filipstad og Hans Jægers kvartal ligger sentralt til i Oslo, og med god kollektivdekning.

Oslo Havn og Rom Eiendom ønsker flere boliger og en stor skole på Filipstad. Oslo i vekst har behov for dette.

Cruise
Kaiene på Akershusstranda, Vippetangen og Revierkaia er de mest ettertraktede cruisekaiene. Her kommer cruisepassasjerene helt inn til byens sentrum. Oslo Havn mener det er nok med èn cruisekai på Hjortnes.

PBE foreslår massive utfyllinger i sjø for å tilrettelegge for kai for to cruiseskip. Oslo Havn KF ser ikke et behov for å fylle ut så store sjøarealer her ettersom det er mulig å ha like mange cruiseskip inne ved å tilrettelegge for cruisekaier andre steder i havna. 

Ta vare på kulturminner i havna
Oslo Havn er opptatt av å ta vare på havnehistorien. Havna utvikler seg raskt og det er viktig å ta vare på kulturminner når deler av havna blir til by. Plan - og bygningsetaten foreslår å lage en poll- et lite havnebasseng i Hans Jægers kvartal. Dette vil medføre at en ødelegger en historisk og verneverdig blokkmurskai som vi mener må bevares.

Levende havnepromenade
Havnepromenaden blir hovedpulsåren gjennom Fjordbyen. På Filipstad ønsker vi at seilskuter og charterbåter skal kunne legge til kai. Vi mener at en tur langs havnepromenaden også skal minne folk på at Oslo er en viktig kystby. Skipstrafikk til Filipstadkaia gir et rikere bybilde og fin opplevelse for byens befolkning.

Signalbygg
Når vi bygger en bydel midt i Oslo, må vi også sørge for at den får signalbygg. Vi håper de beste arkitektene i verden vil kjempe om å skape landemerker på Filipstad.