Vil styrke nærskipstrafikken

Fakta


Regjeringen fikk 21. mai forslag til konkrete tiltak for å styrke nærskipsfarten
fra en samlet næring.

Målet er å overføre gods fra vei til sjø

Vil styrke nærskipstrafikken

En samlet sjø- logistikk- og havnenæring gir regjeringen konkrete innspill til å styrke nærskipsfarten.

Regjeringen som har en uttalt målsetting om å flytte mer gods fra vei til sjø ba om innspill til sitt arbeide med en nærskipsstrategi. Det har de nå fått.

Konkrete tiltak
En arbeidsgruppe fra åtte næringsorganisasjoner som representerer en samlet logistikk-, havn- og transportnæring for sjø- og landtransport står bak rapporten som gir regjeringen konkrete forslag til tiltak for å styrke nærskipsfarten. Av tiltakene kan nevnes kartlegging av overføringspotensialet fra vei til sjø, redusere avgiftstrykket, utvidet ordning med farledsbevis og utvikle "grønne" transportløsninger.

Innspillene kommer fra Norsk Havneforening, Norges Rederiforbund, Norsk Skipsmegler Forbund, KS Bedrift Havn, Maritimt Forum, Rederienes Landsforening, Fraktefartøyenes Forening og Logistikk og Transportindustriens Landsforening.

Les rapporten hos Norsk Havneforening.