Dobbelt så mye til sjøs

Fakta


Sluttrapport fra VELG SJØVEIEN viser at en kan doble dagens volum som fraktes på sjøen

Dobbelt så mye til sjøs

Vi kan doble volumet som blir fraktet til sjøs. Det mener vi som står bak kampanjen VELG SJØVEIEN.

16 havner, en rekke store rederier og speditører står bak kampanjen VELG SJØVEIEN. I løpet av det siste halve året har vi arrangert 16 logistikk-konferanser langs hele kysten, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Sluttrapport
På Transport og logistikkmessen på Gardermoen la Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havn KF, fram sluttrapporten på vegne av kampanjen.

-  Vi mener at vi kan doble mengden god som fraktes på sjøen. Da snakker jeg om det vi kaller stykkgods, altså varer som kommer i for eksempel containere med skip som går i fast rute mellom ulike havner i Norge og i Europa, sa Hamran.

Dialog
På logstikkonferansene langs kysten har vi spurt transportkjøpere over hele landet om hvor mye last de har som kan gå sjøveien, og hva som skal til for at de skal velge å sende varene sine på sjøen. I tillegg har vi dybdeintervjuet 15 av de største transportkjøperne her i landet.

- Det er tilbakemeldingene fra transportkjøperne som gjør at vi nå mener at det er mulig å doble mengden stykkgods som fraktes med linjeskip i løpet av 10 år, sier Hamran.

Stor gevinst
Hvis aktørene klarer å doble volumet som går til sjøs, er det store gevinster å hente - både for bedriftene og for samfunnet. Undersøkelser viser at sjøtransport mellom Norge og Europa er opp mot 30 prosent billigere enn biltransport. Hvis du velger skip, reduserer du CO2-utslippene med mellom 60 og 70 prosent.

- Her har samfunnet og bedriftene felles interesser. Sjøtransport er billigere for bedriftene og bedre for miljøet, sier Hamran.

 I følge EU-programmet Marco Polo er samfunnskostnadene ved å frakte på sjø bare en fjerdedel av kostnadene på vei.

 - Det handler blant annet om at sjøveien ikke må bygges. Den ligger der ferdig brøyta og saltet - og den trenger ikke vedlikehold på samme måter som veier, sier Hamran.

Mer effektive
Aktørene bak VELG SJØVEIEN mener det er realistisk å doble volumet som går sjøveien på ti år. Men skal vi få det til, må både vi som jobber med sjøtransport og myndighetene stille opp.

- Vi som jobber i næringen må bli mer effektive og flinkere til å markedsføre sjøtransport, sier Hamran.

Hjelp fra myndighetene
I tillegg mener VELG SJØVEIEN at det må bli mer lønnsomt for de som kjøper transport å velge sjøveien.

- Vi foreslår blant annet en økobonus hvor transportkjøperen får 1000 kroner i bonus for hver trailer vedkommende flytter til sjø. Dette er et målrettet og effektivt tiltak, sier Hamran,

Lenger tid
En grunn til at en del er skeptiske til sjøtransport, er at det ofte tar lenger tid.

 - I løpet av denne kampanjen har vi møtt mange vareeiere som har løst denne utfordringen på en god måte, det handler om å planlegge bedre, sier Hamran.

 Alle presentasjonene som er holdt under VELG SJØVEIEN, finner du på  www.velgsjoveien.no

Gamle vaner
Hamran mener at mange velger vei fordi de "alltid" har gjort det.

- Jeg tror det handler nye om gamle vaner. Er man vant til å bruke bil, er et enklest å fortsette med det. I tillegg sliter sjøtransporten med noen gamle myter som må knuses. Vi må bli flinkere til å fortelle at sjøtransport er pålitelig, billig og miljøvennlig transport, sier Hamran.

Sluttrapport fra VELG SJØVEIEN - kampanjen

Følg kampanjen på   www.velgsjoveien.no