Dugnad for bedre luft i Oslo

Fakta

Oslo Havn vil tilby landstrøm til både ferger og cruiseskip.

Enova støtter pionerprosjektet med 8 millioner kroner.

Flere rederier er med på dugnaden som vil gi bedre luft i Oslo
og redusere CO2-utslippene fra skipene.

Dugnad for bedre luft i Oslo

Oslo Havn vil bygge et helt unikt anlegg som kan tilby landstrøm til både ferger og cruiseskip.

Enova støtter pionerprosjektet med 8 millioner kroner. Flere rederier er med på dugnaden som vil gi bedre luft i Oslo og redusere CO2-utslippene fra skipene.

På bildet: Nils Kristian Nakstad, adm.dir i Enova, Vivian Sivertsen, adm.dir i DFDS, havnedirektør Anne Sigrid Hamran, Per Marzelius, director Sustainability and Public Affairs, DFDS og miljøbyråd i Oslo, Ola Elvestuen.

Oslo Havn KF har laget en handlingsplan for landstrøm som ble lagt frem 27. november av byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen.

Color Lines skip mellom Oslo og Kiel er de første store passasjerskipene i Norge som får ren strøm fra land når de ligger til kai. Landstrøm gjør at skipene kan slå av hjelpemotorene når de er i land. På den måten blir det mindre luftforurensning lokalt og reduserte klimautslipp globalt.

Først i verden
-
 Oslo havn ligger midt i byen. Da er det ekstra viktig at vi tar i bruk den beste teknologien for å redusere miljøbelastningene, sier byråd for miljø- og samferdsel Ola Elvestuen (V).

Tirsdag la han fram en offensiv handlingsplan for videre satsing på landstrøm i Oslo Havn.

-          Et slikt anlegg som vi ønsker å utvikle på Vippetangen, finnes så langt vi vet ikke noe annet sted i verden. Det er et krevende prosjekt – men vi skal få det til, sier Elvestuen.

Ny teknologi
Oslo Havn ønsker å tilby landstrøm både til ferger og cruiseskip. Det er cruiseskipene som er mest komplisert. Svært mange av cruiseskipene bruker nemlig en annen frekvens enn det vi har i Norge. Strømmen må dermed omformes fra 50 til 60 Hz for ikke å ødelegge elektrisk utstyr om bord. Det finnes anlegg som omformer strøm allerede i dag, men ikke i så store mengder som man trenger for å forsyne de største cruiseskipene.

-          Det er et kostbart og komplisert prosjekt. Derfor er vi utrolig glade for at Enova vil støtte oss med 8 millioner kroner for å få dette til, sier Elvestuen.

Støtte til pionerprosjekt
-
Oslo Havn introduserer en helt ny energi- og klimateknologi gjennom dette prosjektet og Enova er glad for å bidra med støtte. Her vil man oppnå både klima- og energigevinst gjennom å stenge hjelpemotorene og gå over til elektrisk kraft når man ligger ved land, sier adm. direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.  

Foregangshavn
Også rederiene må foreta store investeringer for å kunne innhente miljøgevinsten som landstrøm gir.

-          Holland America Line har allerede investert millioner av dollar i våre skip for å kunne bruke landstrøm. Vi setter pris på at Oslo havn på denne måten går foran som et godt eksempel for andre havner, sier CEO Stein Kruse i Holland America Line.

Dugnad
- Dette er et godt, gammeldags dugnadsarbeid. Vi er helt avhengige av et godt samarbeid med rederiene for å få dette til, sier Elvestuen. Det er administrerende direktør Vivian Sivertsen i

DFDS Seaways helt enig i.

-          Et godt samarbeid mellom havn og rederier er helt avgjørende for å sikre ren luft i havneområder. Vi arbeider i øyeblikket med å teste landstrøm i flere havner, hvor betingelsene for landstrøm er til stede i begge havner og hvor skipene er dedikert til ruten i mange år. I Oslo vil en slik investering også være naturlig, når det innføres landstrøm i København og de nåværende skip står for utskiftning. Inntil da sikrer vi renere luft ved at rense røyken for NOx med katalysator. Samtidig er svovelutslipp redusert med 90% siden 2010 ved bruk av særlig svovelfattig olje, sier Sivertsen

Fakta om landstrøm

  • Skip trenger strøm også når de ligger til kai. De fleste skip bruker hjelpemotorer for å produsere denne strømmen. Med landstrøm får skipene ren, fornybar energi fra land.
  • Landstrøm fører til mindre utslipp av CO2, NOx, Sox og svevestøv. Da Color Lines skip i Oslo gikk over til landstrøm, ble CO2-utslippene redusert tilsvarende det 1700 biler slipper ut i løpet av et helt år. Et av byens største punktutslipp av NOx, ble borte.
  • Color Line mottok Oslo kommunes miljøpris for 2011 for å ha gått over til landstrøm.

 

Kontaktinformasjon:

Anne Kristin Hjukse, kommunikasjonsdirektør i Oslo Havn KF,

mobil: +47 99 21 46 10