Ikke gå på isen

Fakta

Isen i indre havnebasseng i Oslo er ikke trygg

 

Bildet : Oslo havns båt, Hauk bryter is i fjorden slik at skipstrafikken kommer frem.

Ikke gå på isen

Det er ikke tilrådelig å gå på isen i indre havnebasseng i Oslo.

Isforholdene i Oslos havnebasseng er ustabile og det er ikke trygt å gå ut på isen. Media har de siste dager meldt om folk som går på isen utenfor operaen.
Oslo brann- og redningsetatet, politiet og Oslo Havn tilråder folk til ikke å begi seg ut på isen.

Skiftende vindforhold og skipstrafikk som holder råkene oppe gjør at isen ikke er trygg. Oslo Havn har satt opp skilt utenfor operaen som advarer folk mot å gå ut på isen.

Oslo Havn er daglig ute med sin isbryter for å holde råken oppe for øybåtene og andre skip som skal fram på fjorden.