Flere reiser sjøveien til Oslo

Fakta

Nøkkeltall Oslo Havn 2012:
Passasjerer i alt: - nesten 7 millioner
Passasjerer utenlandsferger: nesten 2,5 millioner
Passasjerer cruise: 303 000
Godsomsetning totalt: 5 640 000 tonn
Antall containere: 123 000 (202 790 TEU)
Gods med fergene: 629 000 tonn

Flere reiser sjøveien til Oslo

Nesten sju millioner passasjerer valgte sjøveien til og fra Oslo i 2012 – enten på fergene til Danmark og Tyskland, på cruisebåter eller lokalfergene.

Trafikktallene fra 2012 viser at Oslo havn fortsatt er Norges største gods- og passasjerhavn. Halve Norge bor under tre timers kjøring fra Oslo havn.

Stadig flere reiser sjøveien
Tilsammen reiste nesten sju millioner passasjerer  til og fra Oslo i 2012. Det er 155 000 flere passasjerer enn året før, en økning på 2,4 prosent.

2, 5 millioner mennesker, en økning på 5 prosent reiste med en av de tre daglige fergeanløpene til Danmark og Tyskland fra Oslo i fjor.

Nesoddenbåtene er Norges mest trafikkerte bilfrie fergesamband hvor verdens første gassdrevne skip fraktet nesten 5 prosent flere passasjerer enn året før. Nesten 3 millioner mennesker reiste med Nesoddenbåtene i fjor.

Fjordcruise er populært og nesten 140 000 mennesker koste seg i fjor på en av de nesten 100 charterbåtene som tar med folk ut på fjorden i Oslo.

- Vi er godt fornøyd med at mange velger sjøen som reisemåte, enten det er Legoland i Danmark eller hjem fra jobben til Nesodden som er målet, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Fornøyde cruiseturister
I fjor gjestet om lag 300 000 cruisepassasjerer fordelt på 166 skip Oslo. Fjorårets cruisesesong så lenge ut til å sette ny rekord med 177 anmeldte cruiseanløp. Costa sine kanselleringer og losstreiken i juni gjorde at vi mistet 10 anløp.

Ni av ti cruisepassasjerer sier at besøket til Oslo tilfredsstilte eller overgikk deres forventninger i VisitOSLO sin undersøkelse av cruisegjestenes tilfredshet og forbruk fra sommeren 2012.

-  Vi jobber aktivt for å få flere cruiseturister til Oslo. Når vi får så positive tilbakemeldinger fra de som allerede har vært her, betyr det mye for markedsføringen. Vi håper og tror at flere turister vil komme sjøveien til Oslo i årene som kommer, sier Hamran.

Rekordmye drivstoff
Over 2,1 millioner tonn petroleumsprodukter som bensin og diesel kom inn til Oslo havn i 2012. Oslo er en stor oljehavn. 25 % av landets oljeforbruk til boliger og drivstoff kommer inn over Sjursøya. Hver dag går to 300 meter lange tog til flyplassen på Gardermoen med flydrivstoff. Våtbulk har de siste ti år holdt seg stabilt rundt 2 millioner tonn. 

Norges største containerhavn
Oslo er Norges største containerhavn der over 123 000 containere (202 790 TEU) fylt av varer kom inn over havna i 2012. Det er 2,9 % færre containere enn året før. Nedgangen er hovedsakelig på eksport, og noe av nedgangen skyldes streikene blant statsloser og kranførere i mai som førte til et bortfall av ca. 4000 TEU.

- Vårt mål er å få enda mer av folks forbruksvarer til Oslo den miljøvennlige sjøveien. Ett skip til Oslo tilsvarer 400 semitrailerere på veien, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran. 

Varer med fergene
Ikke alle er klar over at nesten en tredjedel av varene og godset fraktes på utenlandsfergene som går mellom Oslo og Danmark og Tyskland. 630 000 tonn stykkgods kom med fergene i fjor, en nedgang på 4,8 prosent. Det er stort sett forbruksvarer og næringsmidler som fraktes på fergene. 

Korn til mat  og sement til byggebransjen
Korn, salt, sement og kunstgjødsel er blant tørrbulkproduktene som kommer til Oslo, og her opplever en store svingninger fra år til år. Dette skyldes særlig svingninger i forhold til byggevirksomheten i Oslo – området. I 2012 var det en nedgang i tørrbulk på 2,3 prosent. 

Les Oslo Havns årsberetning for 2012.