Porten til Norge

Fakta

Velkommen til diskusjonmøte 21.mai
Her deltar byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen og Oslo Havns styreleder Bernt Stilluf Karlsen. 

Når og hvor: Kl. 1700 – 1900 i Vismabygget, Dronning Eufemiasgate 16  


 

Porten til Norge

De valgene Oslo Havn gjør, får betydning for hvor lenge du må sitte i kø på vei inn til Oslo og hvordan Oslo vil se ut i framtiden. Derfor vil vi høre din mening om hvordan du vil at havna skal være.

I planen Porten til Norge - Oslo havn 2013- 2030 setter vi oss høye mål for vekst i gods- og passasjertrafikken for å dekke behovene til en raskt voksende befolkning i hovedstadsområdet, og bidra til at nasjonale mål om mer godstransport på sjø kan nås.

Vår fremtidsvisjon er at mer gods og flere passasjerer skal komme den miljøvennlige sjøveien gjennom Porten til Norge – Oslo havn. Vi kommer til å være en sentral aktør i å videreutvikle vår attraktive hovedstad.

Planen sendes nå ut på en høringsrunde slik at flere kan si sin mening om målene vi har satt oss.

Norges største havn
I 2030 vil det trolig bo over 800 000 mennesker i hovedstaden vår. Oslo og Akershus vil antakelig ha nesten 1,5 millioner innbyggere, ifølge Oslo kommunes befolkningsframskriving. Det er nesten 30 prosent flere innbyggere i denne regionen enn vi har i dag. Det er ikke planlagt vesentlige utvidelser av veinettet som fører inn til Oslo.

Hvis alle skoene, klærne og maten innbyggerne trenger skal komme med lastebil, vil køene inn til Oslo vokse for hvert år som går. 

- Oslo Havns samfunnsansvar er å bidra til å løse denne situasjonen. Derfor har vi laget «Porten til Norge» som forteller hvilke mål vi setter oss i tiden fram til 2030. I 2030 mener vi at 50 prosent mer gods enn i dag skal komme den miljøvennlige sjøveien inn til Oslo, forteller havnedirektør Anne Sigrid Hamran.  

Et skip – 10 km kø
Oslo Havn er allerede i dag Norges største havn, og er en av fem havner som regjeringen har pekt ut som særlig viktige for å utvikle sjøtransporten. 

Vi bygger ut containerterminalen på Sjursøya til å bli en av verdens mest arealeffektive havner. Her får vi kapasitet til å håndtere dobbelt så mange containere som i dag. Det kan vi trenge dersom du skal slippe å sitte i lange køer i framtidens Oslo. Et vanlig containerskip som seiler inn Oslofjorden erstatter cirka 400 semitrailere på hovedveiene inn mot Oslo. Hvis disse trailerne kjørte etter hverandre, ville de ha laget cirka ti kilometer med kø. Hver uke kommer det ni containerskip med forbruksvarer inn til Oslo Havn.

- Sjøtransporten er allerede i dag mer miljøvennlig enn veitransporten. For eksempel vil transport av en container fra Rotterdam til Oslo føre til 17 ganger større utslipp av CO2 enn om den blir fraktet med skip. Oslo
Havn har satt seg som mål å være en pådriver for å gjøre sjøtransporten enda mer miljøvennlig. Derfor gir vi reduserte priser til miljøvennlige skip som kommer til Oslo, og vil jobbe for at det blir langt flere containerskip til Oslo i 2030, sier Anne Sigrid Hamran.

Flere lokalferger
Etter hvert som utbyggingen av Fjordbyen står ferdig, vil flere jobbe og bo nær sjøen. Da synes vi det er naturlig at den miljøvennlige sjøveien i større grad kan brukes til å frakte Oslos egne innbyggere rundt om i byen.

- Derfor vil vi legge til rette for at lokalfergene kan plukke opp passasjerer flere steder rundt i Fjordbyen, som for eksempel på Filipstad. Vi ønsker også at Fjordbyen skal ha et maritimt preg, der passasjerskip, skoleskip og veteranbåter har en naturlig plass langs havnepromenaden. Det bidrar til liv og arbeidsplasser i Fjordbyen – og får fram vår maritime historie som kystby, sier Hamran.

Totalt sett har vi som mål at passasjertrafikken skal øke med 40 prosent fram mot 2030.

Flere cruisepassasjerer
Vi har satt oss ambisiøse mål når det gjelder passasjertrafikken. Siden 2002 er antallet cruisepassasjerer i Oslo nesten firedoblet. Ni av ti cruiseturister sier at besøket i Oslo tilfredsstilte eller overgikk deres
forventninger, viser en fersk undersøkelse fra VisitOslo.  De sentrumsnære kaiene som gjør at turistene har kort vei til turistattraksjonene, er en viktig grunn til det. 

- Vi har som mål at 50 prosent flere cruisepassasjerer skal velge å komme til Oslo i 2030. For å få det til, vil vi blant annet bygge nye cruisekaier på Vippetangen og Hjortnes, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Miljøvennlig til kai
Oslo Havn er den første havnen i Norge som har tilrettelagt for at store cruiseskip, som Color Fantasy og Color Magic, kan få ren strøm fra land når de ligger til kai. Slik kan de slå av hjelpemotorene og bidra til renere luft i Oslo. Dette landstrømtilbudet skal bygges ut slik at også andre ferger og cruiseskip kan få samme tilbudet. 

Fjord- og sjøfartsby
Som den største grunneieren i Fjordbyen vil Oslo Havn gjøre det vi kan for å gjøre Oslo til en mer attraktiv by. Fjordbyen er den største byutviklingen i Oslo siden 1600-tallet. Tjuvholmen-utbyggingen og operaen i Bjørvika er bare begynnelsen, i tiden fram til 2030 vil det nærmest skje en total forvandling av store deler av kystlinjen i Oslo.

- Sammen med en rekke andre aktører vil vi jobbe aktivt for at den ni kilometer lange havnepromenaden gjennom Fjordbyen blir den paradegaten Oslo fortjener. Fjordbyen skal utvikles med god estetikk, flott arkitektur og ny miljøteknologi. Samtidig vil vi jobbe for at Oslos 1000 år gamle historie som sjøfartsby blir synlig og levende i den nye fjordbyen, sier havnedirektøren.

Vil høre din mening
Vi har lagt opp til en bred involveringsprosess før planen legges fram for styret i løpet av våren. Vi har blant annet invitert kommunale og statlige aktører, kunder og naboer av havna til møter for å diskutere planene våre.

Vi vil gjerne høre hva de synes. Har vi satt oss de rette målene? Er tiltakene for å nå målene gode nok?

Vi tror at planen vil bli bedre dersom vi får innspill og råd fra alle de rundt oss. Derfor inviterer vi også dere til å si hva dere mener.

- Sammen er jeg sikker på at vi skal klare å lage en realistisk og god plan som vil komme hele Oslo-regionen til gode, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Her kan du lese Porten til Norge - Oslo havneplan 2013 - 2030.

Du kan sende dine innspill til havneplan@oslohavn.no innen 15. mai.