Vil vite mer om havna

Fakta

Oslo Havn har spurt naboene om hva de synes om å ha havna som nabo

Omlag 800 fikk undersøkelsen. 125 av naboene svarte

Over 60 prosent av de som svarte klager på støy

Flere ønsker å vite mer om hva som skjer i havna

Vil vite mer om havna

Oslo Havn har spurt naboene om hva de synes om å ha havna som nabo. Nå har vi fått svar.

Omlag 800 av Sydhavnas naboer fikk 8. februar et brev i posten der vi spurte dem om å delta i undersøkelse om hvordan de opplever oss,  og hvilke forventninger de har til oss. 125 av naboene svarte.

- Vi takker alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. Svarene vi har fått vil hjelpe oss til å sette i gang de rette tiltakene slik at vi kan bli en bedre nabo, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Sover dårligere
Over seksti prosent av de som svarte mener at Oslo havn bidrar til at søvnen blir dårligere, og at Oslo havn bidrar til å redusere deres livskvalitet.

- Det er beklagelig at mange naboer plages av støy fra havna. Vi har iverksatt mange tiltak for å redusere støyen, men vi må ta innover oss at flere av naboene mener at vi må bli flinkere til dette, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

60 prosent av naboene som svarte mener det er bra med aktivitet i havna.

- Det er et godt utgangspunkt. Når det gjelder støy er det viktigste tiltaket å flytte all containervirksomhet over til Sjursøya. Da kommer de lenger unna boligene, og forhåpentligvis vil færre bli plaget av støyen, sier Anne Sigrid Hamran.


Vil lære mer om Oslo havn
Flere av de som har svart på undersøkelsen forteller at de vet for lite om Oslo havn, og vil gjerne vite mer.

- Vi synes det er positivt at flere ønsker å bli bedre kjent med hva som foregår i Oslo havn. Vi vil bestrebe oss på å bli flinkere til å fortelle om hva som skjer i havna, og også invitere naboene spesielt til å bli bedre kjent med oss. Vi har i dag jevnlige nabomøter, men her kan vi nok bli enda flinkere, sier havnedirektøren.  

Her kan du lese svarene fra naboundersøkelsen.