Oslo vil være porten til Norge

Fakta


Oslo havneplan 2013 - 2030 er ute på høring

Fremtidsplanene ble presentert for 140 av havnas kunder og samarbeidsparterne på årets havnemøte 24. april.

Oslo vil være porten til Norge

Oslo havns fremtidsvisjon er at mer gods og passasjerer skal komme den miljøvennlige sjøveien til Oslo.

Dette var hovedbudskapet til styreleder Bernt Stilluf Karlsen til de 140 fremmøtte på årets Havnemøte.

I Oslo havneplan frem mot 2030 setter vi oss høye mål for vekst i gods- og passasjertrafikken for å dekke behovene til den raskt økende befolkningen i hovedstadsområdet.

Målet er å få mer transport på sjø – og Oslo havn skal ta sin del av jobben, men vi må sammen gjøre vårt for å få det til, var styrelederens budskap på det årlige kundemøtet som i år var lagt til det nye Astrup Fearnley museet på Tjuvholmen.

Mer transport på sjø
Oslo Havn skal arbeide aktivt for at mer transport fraktes sjøveien, både nasjonalt og lokalt. Vi må stimulere til økt sjøtransport gjennom modernisering, høy arealutnyttelse og effektivt drift.
Oslo havn har plass til 50% økning i gods frem mot 2030. Dette krever effektiv bruk av mindre arealer.

- Vi gjør store investeringer i nye terminaler og utstyr for å få dette til og vi skal drive forretningsmessig, fortalte Karlsen.

Karlsen har tro på mer ro-ro trafikk til Oslo. Vi er åpne for nye forslag til ro-ro ferger og trafikk. 
- Test oss gjerne på at vi klarer å være kreative til å finne plass til nye typer gods, utfordret Karlsen forsamlingen.

Pådriver for miljøvennlig sjøtransport
- Sjøtransporten må bli flinkere til å tilpasse seg de nye utslippskravene som kommer, mente Karlsen. 
Oslo havn vil være en pådriver for mer miljøvennlig sjøtransport. Derfor har vi innført opptil 40 prosents miljørabatt for skip som velger løsninger som er til det beste for miljøet slik at det blir attraktivt å tilpasse seg de nye reglene.  

Det er gode argumenter for å velge sjøen som transportvei. Ett skip erstatter 10 kilometer kø på veiene. Likevel taper vi terreng til veien. Stadig flere lastebiler kjører over Svinesund.

-  Sjøtransporten taper når det prioriteres. Vi må som bransje bli enda flinkere til å komme frem med våre argumenter, mener Karlsen.

Vi ha flere reisende på sjøen
Vi har satt oss mål om å øke passasjertrafikken med 40 prosent. Vi vil ha dobbelt så mange cruisepassasjerer til Oslo i 2030. Derfor bygger vi nye cruisekaier på Vippetangen og Hjortnes.
I takt med at fjordbyen Oslo utvikler seg, der flere bor og jobber ved sjøen bør en bruke den miljøvennlige sjøveien til å transportere Oslos egne innbyggere rundt om i byen.

Tar ansvar for fjordbyen
Oslo havn vil ta ansvar for å utvikle Fjordbyen som en attraktiv del av Oslo by.  Byhavna som strekker seg fra Grønlia til Filipstad skal være en åpen byhavn - et fellesområde for byen.
Oslo Havn vil være med å sette sitt preg på den ni kilometer lange havnepromenaden i fjordbyen Oslo.  
Nesten 600 mål havnearealer frigjøres til byen.

- Det er få byer som frigjør så mye på kort tid som gir byen nye kvaliteter og rom for vekst, fortalte Karlsen.

Se presentasjonen til Bernt Stilluf Karlsen.