Diskusjonsmøte om havneplan

Fakta

Diskusjonsmøte om Oslo havns fremtidsplaner 21. mai kl.17-19

Møt opp og hør byutviklingsbyråd,
Bård Folke-Fredriksen og
styreleder i Oslo Havn,
Bernt Stilluf Karlsen diskuterer planene for fremtidens havn.

 

Diskusjonsmøte om havneplan

21 mai inviterer vi til et åpent diskusjonsmøte om Oslo Havns fremtidsplaner.

Oslo havneplan mot 2030 er ute på høring. Oslo Havn KF inviterer til diskusjonsmøte om våre fremtidsplaner. 

Tid: 21. mai Kl. 1700 – 1900 

Sted:  Vismabygget, Dronning Eufemiasgate 16

Program:
Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Oslo Havn KF  -  «Oslo havneplan 2013 – 2013 – porten til Norge»

Bård Folke Fredriksen, Byråd for byutvikling - «Hvilke forventninger har byen til havna?»

Etter en kort diskusjon mellom innlederne åpnes det for spørsmål og innlegg fra salen.

Møteleder: Morten Wasstøl,Rambøll

Oslo havn er i en spennende og altomfattende forvandling. Vi flytter tyngre havneaktivitet ut av Oslo sentrum.
Sentrale deler av byen utvikles til en attraktiv fjordby som styrker byens blågrønne særpreg. I årene som kommer vil det bygges mange nye boliger, nærings- og kulturbygg langs Oslos kystlinje.

Oslo Havn KF har som en av 5 utpekte havner i Norge, utarbeidet utkast til havneplan for perioden frem mot 2030. Planen viser blant annet hvordan vi ser for oss utviklingen av Byhavna som en integrert del av Fjordbyen og Sydhavna som Norges mest effektive godshavn.  Vi har også lagt planer for hvordan vi kan bidra til å løse samferdselsutfordringene i Oslo-området ved å legge til rette for at mer gods og flere passasjerer kan fraktes på sjøen. 

Vi vil gjerne høre hva du synes om Oslo havneplan. Det er anledning til komme med innspill og kommentarer til planen på e-post havneplan@oslohavn.no frem til 1. juni. 

Les mer om planen og last ned Oslo havneplan 2013 - 2030.