Flatbrødbakeri i havna

Fakta

Slow Space er et offentlig kunstprogram i Bjørvika

Kunstnerne i Futurefarmers skal bygge flere bakerovner

Les mer på www.flatbreadsociety.net

 

Flatbrødbakeri i havna

I allmenningene i Bjørvika vokser det fram et spiselig kunstprosjekt.

En del av utviklingen i Bjørvika er Slow Space et offentlig kunstprogram som vil utfordre konvensjonelle former for offentlig kunst. Slow Space finner sted i Bjørvika, området som tidligere var havneområdet for containere i Oslo.

Dette var startskuddet for en rekke aktiviteter i ukene framover og som ender i en feiring av St.Hans 23. juni.

Futurefarmers skal bygge flere bakerovner og er du interessert i å lære hvordan dette gjøres, er du velkommen til å delta. I juni blir det kurs i brødbaking og åkerlappen skal sås i samarbeid med flere organisasjoner i Oslo. De skal også besøke områdene rundt Bjørvika med en mobil steketakke og samle oppskrifter på flate brød.

Prosjektet er initiert av Bjørvika Utvikling og er et av fire kunstprosjekter som skal komme i de offentlige rommene i Bjørvika. Kurator for Slow Space Bjørvika er Claire Doherty fra Situations i Bristol, UK (www.slowspace.no).  På sikt er målet til Futurefarmer å bygge et permanent og offentlig bakehus i området. Denne måneden skal kunstprosjektet undersøke vilkårene, økonomien, driften og designet for et slik konsept.