Filipstadplaner til behandling

Fakta


Planene for fremtidens Filipstad er nå sendt til politisk behandling

Filipstadplaner til behandling

To alternative forslag til fremtidens Filipstad er sendt til byrådet for politisk behandling.

Det fremmes to alternativer. Plan - og bygningsetatens alt. 1 og grunneierne Oslo Havn og Rom eiendoms forslag, alt 2.

Plan og bygningsetaten anbefaler alternativ 1, kalt hovedalternativet, med E18-tunnel og toskipsløsning for byutvikling på Filipstad.  

Planen til grunneierne Oslo Havn og Rom Eiendom er alt. 2.    


Se planene hos Plan- og bygningsetaten.