Langøyene er ikke friskmeldt

Fakta

Langøyene ligger i Bunnefjorden i Nesodden kommune, men eies og forvaltes av Oslo kommune. I perioden 1904–1948 ble Langøyene benyttet som Oslo kommunes avfallsdeponi. Etter at avfallsdeponeringen var avsluttet i 1948 ble deponiet tildekket og overflaten tilrettelagt for bading og friluftsformål.

Langøyene er ikke friskmeldt

Bymiljøetaten anbefaler folk å ikke oppholde seg unødig lenge på gressletten som ligger mellom de to opprinnelige Langøyene.

Direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten sier til Osloby at han fraråder mot å telte på gressletten, eller oppholde seg der store deler av dagen.

-Et par timer går greit, sier han.

Når Bymiljøetaten skal vurdere for forurensningsfaren, ser de på konsentrasjonen av gift og antall timer man oppholder deg der.

Prøver bekrefter at det finnes betydelig forurensning i og fra det gamle deponiområdet på Langøyene. Oslo kommune er i gang med å finne ut av hvordan de skal redusere forurensningsfaren fra det gamle søppeldeponiet. Inntil de nødvendige tiltakene er utført, fraråder de altså bruk av gressletten.

-Det er ikke slik at giften har forsvunnet siden i vår, vi må foreta flere analyser og sette i gang mer omfattende tiltak for å sikre hele deponiet, sier Edvardsen videre til Osloby.

Han kan foreløpig ikke si noe om hvor lang tid det vil ta.