Sprøyting av ugress

Fakta

Sprøytemiddelet "Roundup" er et av de tryggeste midlene som finnes på markedet. Når middelet har tørket en natt, er det ingen fare for barn eller kjæledyr å være nær de sprøytede plantene.

Sprøyting av ugress

Oslo Havn vil i disse dager sprøyte langs kaikanten i byhavna for å fjerne skadelig ugress.

Sprøytingen vil foregå helt inntil kaikanten der barn ikke skal oppholde seg.

Når ugresset vokser i treverk og mellom steinheller vil de sterke røttene ødelegge kaiene. Plantene lar seg ikke fjerne mekanisk da røttene ligger under stein og treverk. Derfor blir sprøytemiddelet "Roundup" benyttet. Dette middelet er regnet som det tryggeste på markedet, og virkningen fungerer ved at det trekker inn gjennom bladene og inn i plantens egen saftstrøm. Dermed drepes planten innenfra. Middelet deaktiveres når det kommer i kontakt med jord, og brytes lett ned av mikroorganismer.

Sprøytingen skal kun foregå når det er fint vær, for å unngå at regn skyller middelet ut i havet, eller videre på planter man ikke ønsker å fjerne.

Det er skiltet på området under arbeidet.