Vil ha ett felles transportdepartement

Fakta

Kystverket er underlagt Fiskeridepartementet, og får derfor ikke en naturlig plass i planleggingen av store samferdselsoppgaver, selv om havnevirksomhet i høyeste grad påvirkes av store samferdselsprosjekter.

Vil ha ett felles transportdepartement

I en kronikk publisert i Aftenposten 22.august, tar havnedirektørene i de fem største havnene til orde for å opprette et nytt transportdepartement.

 Les kronikken:

Vil ha ett felles transportdepartement