Spregning i sjøen ved Ormøya

Fakta

4 meter fjell på 20 meters dyp i utløpstunnelen, som danner proppen mot
sjøbunnen, skal sprenges på dagtid 4. september. Veidekke AS utføre sprengningen på vegne av Vann- og avløpsetaten. Vannsøyle når selve
sprengningen utføres kan oppstå. Sprengningen vil forårsake rystelser både på land og i sjø.

Stranden på nordvestre side på Ormøya vil bli stengt for ferdsel. Vakter vil sikre området på land. Oslo Havn og Politiet vil være på plass med båter for å sikre sjøområdet..

Spregning i sjøen ved Ormøya

Nabovarsel: I byggingen av Midgardsormen planlegges den siste sprengningen i utslippstunnelen 4. september.

Veidekke AS skal utføre sprengningen på dagtid, ca. kl. 09 på vegne av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.Veidekke og Vann- og avsløpsetaten har sendt ut følgende nabovarsel i forbindelse med spregningen:

Hva skal skje?
I utløpstunnelen, på ca. 20 meters dyp skal 4 meter fjell, som danner "proppen" mot sjøbunnen, sprenges. Det kan oppstå en vannsøyle når selve sprengningen utføres. I løpet av ca. 3 timer etter sprengningen vil tunnelen bli fylt med vann. Sprengningen vil forårsake rystelser både på land og i sjø. Det vil bli montert rystelsesmålere på Ormøya.

Sikkerhet
Stranden på nordvestre side på Ormøya vil bli stengt for ferdsel. Det vil bli satt ut vakter for å sikre dette området. Det vil også bli opprettet en sikkerhetssone på sjøen, se vedlagte kartskisse. Oslo Havn og Politiet vil være på plass med båter for å sikre området for båttrafikk og annen ferdsel på sjø i forbindelse med sprengningsarbeidet og etterfølgende vannfylling. Det kan også sprute stein fra utslagshullet nede i vannet. Det er derfor svært viktig at publikum respekterer de avgrensede områdene, både på land og i vann.

Miljø
Sjøbunnen vil få en beskjeden påvirking på grunn av sprengningen. Død fisk vil trolig kunne observeres i sjøen etter sprengningen.

Vann- og avløpsetaten beklager ulempene sprengingsarbeidet vil påføre beboere og andre interessenter i området.

Kontakt:

Ønsker du mer informasjon kontakt delprosjektleder Thoralf Utmo: e-post: thoralf.utmo@vav.oslo.kommune.no


Mobiltelefon: 488 03 145

Kundesenteret (man-fred 08.00-15.35) 23 43 72 00

Vakt (døgnåpent) 23 43 79 00