Militærøvelse i Oslo havn

Fakta

Alle som skal bevege seg i det aktuelle havneområdet må ta hensyn til både havnetrafikken og til de som deltar i øvelsen. Følg anvisningene.

Militærøvelse i Oslo havn

Øvelse Hovedstad 2013 går av stabelen 30. august til 5. september, og et av objektene det skal øves på er Sydhavna, med spesielt fokus på Oljehavna.

Intensjonen er Heimevernet (HV) sin håndhevelsesbistand til Politiet og sikring av militære og sivile objekter i Oslo og Akershus, herunder også egenbeskyttelse.

Målet er at HV styrker sin kompetanse på bistandsoperasjoner, evnen til samvirke med andre militære avdelinger og sivile myndigheter, og at alle deltakende styrker har fått trent på relevante oppdrag med Sydhavna som bakteppe. Trafikksentralen i Oslo Havn blir naturligvis involvert, og får samtidig muligheten til å øve internt på krisesitasjoner. En øvelsesoffiser fra Forsvaret vil være tilstede i trafikksentralen under øvelsen. Scenarioet for øvelsen vil bygge på økt trussel mot utvalgte samfunnsviktige sivile og militære bygninger/funksjoner, og sikring av disse objektene. 1600 soldater fra blant annet Heimevernet og Telemarksbataljonen vil delta i øvelsen, og 5-600 av disse vil plasseres ut på ulike områder i Sydhavna. Det blir et stort innslag av militære kjøretøy og aktiviteter i Sydhavna gjennom uka.

Den daglige havnedriften skal gå som normalt, og alle kunder og aktører i havna er informert om øvelsen.

Illustrasjonsfoto: Forsvarets Mediesenter