Soldater på havna

Fakta

HV Derby

Prioritert avdeling i Heimevernet. Som soldat i innsatsstyrken tilhører man en prioritert avdeling som består av frivillige og motiverte mannskaper. Innsatstyrken opprettholder sin kapasitet gjennom flere årlige treninger og skal være i stand til å løse Heimevernets oppdrag. 

Soldater på havna

HV-soldatene Brenders (f.v.), Andersen og Lein har den siste uka sikret objekter på Sjursøya i forbindelse med den store hovedstadsøvelsen.

HV-Derby er Heimevernets innsatsstyrke, og en prioritert avdeling. Det er her ekstra motiverte soldater tjenestegjør. Disse soldatene møtes oftere til trening og øvelser enn ordinære HV-soldater. Tre av gutta som har tjenestegjort på Sjursøya de siste dagene sier at de gjør dette fordi det først og fremst er gøy.

-Det er helt annerledes å jobbe sammen med andre motiverte folk, fremfor å jobbe sammen med soldater som kanskje ikke har lyst å være der en gang. Her utvikler vi oss og lærer hele tiden. Vi trives svært godt, fastslår de tre soldatene, som alle i forbindelse med Øvelse Hovedstad 2013 bærer tung militær utrustning. Når vi møtte dem hadde de nettopp deltatt i en terrordemo for både forsvarsminister og justisminister, i stekende septembersol. Scenarioet var et tenkt anslag mot oljehavnen.

De tre gutta er typiske for HVs innsatsstyrke, der alle soldatene har helt ulik bakgrunn. Brenders er til daglig lagermedarbeider, Andersen jobber som strategikonsulent, mens Lein jobber som IT-konsulent.

De får fri fra arbeidsgiver mellom 15-20 dager i året for å drive militær aktivitet og trening.

-De fleste arbeidsgivere er forståelsesfulle og tilrettelegger dette på en fin måte. Mens andre nok opplever en større utfordring med å få såpass mye fri for å gjøre tjeneste her, sier de tre soldatene. Selv har de alle en god avtale med sine arbeidsgivere, og har aldri problemer når de blir innkalt til øvelser.