Per Mauritz Hanssen er død

Fakta

Per Mauritz Hanssen er død.

Han var havnedirektør i Oslo fra 1990 - 2002.

Per Mauritz Hanssen er død

Vi har i dag fått den triste meldingen om at tidligere havnedirektør Per Mauritz Hanssen døde i natt etter en tids sykeleie. Han ble 78 år.

Per Mauritz Hanssen tiltrådte som havnedirektør i Oslo i april 1990 og han gikk av med pensjon i mai 2002.

Han hadde maritim bakgrunn med eksamen fra Sjøkrigsskolens øverste avdeling, med grad som orlogskaptein, og Forsvarets Høgskole.

Per Mauritz var leder i Norsk havneforening, som var arvtageren etter Havnefogdenes Landsforening, i perioden 1994-1996. Han var også nestleder og leder av Norsk Havneforbund 1996-2001, som organiserte den politiske og administrative ledelse i landets havner.

Per Mauritz Hanssen satt som representant for Fremskrittspartiet i havnestyret i perioden 2003 – 2011.  

- Per Mauritz Hanssen gjorde en god innsats for Oslo havn og havne-Norge over flere år. Våre tanker går til hans nærmeste, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.