Oslo kan vinne havnepris

Fakta

Oslo Havn er med i kampen om ESPO Awards 2013 med sin maritime kulturminneplan.

Prisen deles ut av den europeiske havneorganisasjonen ESPO for tiltak som bidrar til bedre intergrasjon mellom by og havn. Vinneren annonseres 6. november

Oslo kan vinne havnepris

Oslo havn er en av fem havner som kan vinne europeisk havnepris for sin maritime kulturminneplan. 6. november faller avgjørelsen.

Oslo havn konkurrer med havnene i Antverpen, Cartagena, Dover, Livorno om ESPO Award 2013 som hvert år deles ut av den europeiske havneorganisasjonen ESPO. Prisen premierer tiltak som kan bidra til bedre integrasjon mellom by og havn. I år er temaet arv og kulturminner.

Oslo havn deltar med sin maritime kulturplan som kartlegger maritime kulturminner  det kan være verdt å ta vare på. Her har en sett på havnas arealer, miljøer, bygninger, objekter og anlegg og ser på dere verneverdi i forhold til tidligere og eksisterende bruk.

- Vi har laget denne planen for å bli mer bevisst de verdiene vi forvalter, og for å få kunnskap som vi kan ta med oss når vi bestemmer hvordan fremtidige havnearealer skal brukes. Vi setter pris på at den jobben vi har gjort også får oppmerksomhet i havne-Europa og at vi er med i kampen om å vinne en pris for planen vår, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Fjordbyen vokser frem og endrer byens havneområder. En viktig oppgave blir å ta vare på elementer fra havnehistorien i områder som går fra å være havn til å bli by. Oslo Havn ønsker først og fremst å ta vare på kulturminner gjennom aktivt bruk, men har pekt ut noen kulturminner i form av gamle kraner, lagerbygg og kaier som vi vil passe litt ekstra på og gi oppmerksomhet. Oslo havns maritime kulturminneplan var ferdig i 2011.