Oslo Havn på BBC

Fakta

BBC World News er BBCs internasjonale nyhetskanal, med et gjennomsnittlig seertall på over 70 millioner pr uke.

Oslo Havn på BBC

Se nyhetsinnslaget som nylig ble sendt på den britiske TV-kanalen BBC World News, hvor det ble filmet blant annet på Sjursøya under lossing av et containerskip.

Nyhetsinnslaget handler om Norges forhold til EU, og at landet bidrar med betydelige midler for å få tilgang til det indre marked, uten selv å ha sete på møtene der EUs beslutninger fattes. I innslaget intervjues blant annet påtroppende statsminister Erna Solberg. Under opptaket står reporter Matthew Price på Sjursøya og forteller om Norge som eksportnasjon, mens et containerskip losses.

 Se innslaget her