Høysikkert etanolanlegg

Høysikkert etanolanlegg

Statoils nye etanolanlegg på Sjursøya har vært i drift siden i sommer.

Anlegget er bygget for å motstå blant annet nye jordskjelv, i tråd med de strenge EU-direktivene for denne type installasjoner. Etanolanlegget er bygget oppå en form for «madrass», som ved rystelser vil sørge for elastisitet. Anlegget ble bygget under spesielt strenge HMS-regler. Selve oppføringen skjedde ved at taket og en rad med veggplater ble sveiset sammen, så ble konstruksjonen jekket opp og en ny ring med veggplater ble sveiset på de nederste platene. Denne prosedyren ble gjentatt syv ganger før tanken nådde en høyde på 14 meter. Denne konstruksjonsmetoden minimerer risikofylt arbeid i høyden samt at byggetiden blir redusert i forhold til en vanlig tradisjonell byggemåte. Vi gleder oss over et nytt velfungerende etanolanlegg som forsyner markedet med bio-etanol (blandes inn i bensin), og sparer miljøet for rundt 25.000 tonn Co2 pr. år.

Bildet: Åpningen av etanoltankene ble markert med representanter fra både Statoil Fuel & Retail og Oslo Havn KF.