Nytt avløpssystem for cruiseskip

Nytt avløpssystem for cruiseskip

Gravearbeidet som pågår på Akershuskaia sørger for at cruiseskipenes avløpsvann kan kobles direkte til Oslo kommunes avløpssystem under bakken.

Vann- og avløpsetaten jobben nå med det nye avløpssystemet, som vil gjøre at avløpsvann fra cruiseskipene kan sendes inn i de ordinære avløpsnettet og videre til renseanlegget. I dag blir avløpsvann fra cruiseskipene tømt i tankbiler og fraktet vekk på veien, så det er liten tvil om at den nye systemet blir moderne, effektivt og mer miljøvennlig.

Arbeidet på Akershuskaia skal pågå frem til cruisesesongen starter igjen i april 2014.