Valgt ny driftsmodell for containerterminal

Fakta

Oslo Havn skal etablere ny containerterminal på Sjursøya i 2015.
Ny driftsmodell på terminalen der operatør får ansvar for krandrift og vedlikehold
Dette innebærer overføring (virksomhetsoverdragelse) av havneansatte kranførere til terminaloperatør.
Ny operatør ventes å være på plass i 2014


 

Valgt ny driftsmodell for containerterminal

Oslo Havn har valgt driftsmodell for fremtidig containerterminal på Sjursøya.

Havnestyret vedtok 24. oktober driftsmodell for fremtidig containerterminal på Sjursøya som innebærer at ny operatør overtar ansvaret for drift og vedlikeholdet av kranene. Oslo Havn KF vil fortsatt eie kranene.

Oslo Havn har satt seg ambisiøse mål om å få mer gods den miljøvennlige sjøveien til Oslo, og Oslo Havn skal utvikles til en mer moderne og effektiv havn. I 2015 skal det etableres en ny og moderne containerterminal på Sjursøya som skal drives av èn operatør (mot dagens to terminaler og operatører).

Den nye driftsmodellen innebærer at dagens havneansatte kranførere overføres til operatøren av terminalen. Det ventes at ny operatør kan være på plass i løpet av 2014.

Oslo Havns mål er å sikre en konkurransedyktig havn, og effektive terminaler. Som et ledd i effektiviseringen er det viktig at også kranvirksomheten organiseres på en hensiktsmessig måte, der en ser det som mer rasjonelt og effektivt at operatøren overtar et mer helhetlig ansvar for ansatte på terminalen. Å samle både de terminalansatte og kranførerne hos èn arbeidsgiver vil effektivisere arbeidet og kommunikasjonen på terminalen. Det er også mer optimalt og lønnsomt å samle drift og vedlikehold av kranene på ett sted.  

Oslo Havn har lenge arbeidet med å effektivisere containerterminalene, og gjøre dem mer økonomisk lønnsomme for oss, og for operatøren, - for dermed å bedre sjøtransportens vilkår.

- Vi mener at driftsmodellen som er valgt er den beste for en effektiv havnedrift og til sjøtransportens beste. Vi er opptatt av at innføringen av den nye driftsmodellen skal foregå på en smidigst mulig måte, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.  

Kontakt: Havnedirektør Anne Sigrid Hamran  mob 913 55 500

Havnestyresak: Anbefaling av valg av fremtidig driftsmodell - Sjursøya containerterminal