Landemerke på Sjursøya under riving

Fakta

 

Sjursøya Containerterminal skal stå ferdig i 2015, og vil være en del av landets største godshavn.

Landemerke på Sjursøya under riving

Melassetanken er nå under riving for å gjøre plass til en ny vei på Sjursøya.

AF-Gruppen, som utfører rivingen av tanken, skal være ferdige med arbeidet til 4. november. Da starter byggingen av den nye veien på Sjursøya. Veien skal være ferdig til januar 2014, og da skal trafikken flyttes over til denne. Dermed frigjøres området sør for veien til trinn II av byggingen av nye Sjursøya Containerterminal. Dette arbeidet starter opp i løpet av januar 2014.

I løpet av 2014 skal også skur 85 og 87 rives.

Foto: Hans Ivar Biribakken