Endret kjøremønster i Bjørvika

Fakta

Som en del av Oslopakke 1 skal E18 i Bjørvika omlegges. Bygging av veger i den nye bydelen skal legge til rette for byutvikling og mindre miljøbelastninger fra veg. Prosjektet er anslått å koste over 7 milliarder kroner, som skal finansieres av stat, kommune og bompenger.

Endret kjøremønster i Bjørvika

Torsdag 14.november ble kjøremønsteret i Bjørvika endret igjen, for å frigjøre plass til byggingen av nye Deichmanske bibliotek samt kontorkomplekser.

1.desember starter byggingen av Deichmanske bibliotek. På nabotomten starter samtidig utbygging av næringsbygget «Diagonale». Dette fører til at all trafikk må legges utenom deres anleggsområde, og over til Operagata. Operagata er smalere og har mindre kapasitet enn der trafikken går i dag, og har ikke plass til eget kollektivfelt. I rushtiden skal 180 busser gjennom denne vegen, og den klare oppfordringen til folk, både privatbilister og taxisjåfører, er ikke å bruke Operagaten hvis de skal fra øst til vest, eller omvendt, men heller ta en omvei og bruke festningstunnelen.

Torsdag stengte også Christian Frederiks plass på sjøsiden av Oslo S. Plassen er ofte brukt for å slippe av eller hente togpassasjerer. Bilister som skal til Oslo S bør bruke omkringliggende P-hus, eller vurdere å kjøre til andre stasjoner.

1. desember floker det seg ytterligere til. Da stenges det hvite landemerket i Bjørvika, Nordenga bro. Årsaken er at Vegvesenet skal bygge det nye krysset der Dronnings Eufemias gate (hovedgaten i Bjørvika) og Nordenga bro møtes. Alle trafikk over togsporene på Oslo S skal fra 1. desember gå over Nylandsveien bro, som samtidig utvides til fire felt.

 

Se Statens vegvesen sine sider med oppdaterte oversiktskart for endret kjøremønster