La fram forslag til ny havnepromenade

Fakta

Fjordbyplanen, vedtatt i bystyret i 2008, gir føringer om at det skal anlegges en gjennomgående havnepromenade langs hele sjøen, tilstrekkelig bred og offentlig tilgjengelig hele døgnet. Havnepromenaden er et av de bærende elementene i Fjordbyen.

La fram forslag til ny havnepromenade

Forslag til ny havnepromenade ble tirsdag presentert for publikum med relevant tilknytning til havna, som nå får komme med sine innspill.

Møtesalen i Oslo Havn KFs hovedkontor på Vippetangen var full av spesielt inviterte mennesker, som alle har en relevant tilknytning til havna, deriblant småbåtforeninger, fergerederiene Color Line, Stena Line og DFDS, ROM Eiendom, Forsvarsbygg og Visit Oslo, for å nevne noen.

Arkitektbyrået White er en av de sentrale aktørene som har jobbet fram rapporten med forslagene til ny havnepromenade. Deres representant, Jenny Mäki (bildet), la fram resultatet, før det senere ble anledning til å stille spørsmål og gi kommentarer fra salen. Alle bemerkninger ble notert, i tillegg til at folk kan sende inn kommentarer til arbeidsgruppa i etterkant.

Plan- og utbygningssjef i Oslo Havn KF, Åsa Kihlander Nes, var strålende fornøyd med møtet.

- Det er hyggelig at så mange har møtt opp for å få vite mer om Havnepromenaden, og å diskutere den videre. Vår ambisjon er at Havnepromenaden skal gjøre sjøfronten tilgjengelig for befolkningen i sambruk med fortsatt havnedrift blant annet her på Vippetangen, sier Nes.

Publikum kan sende inn kommentarer og innspill til denne epostadressen.

Høringsfristen er 9.desember

Les mer om havnepromenaden