Åtte nye kraner til Sydhavna

Fakta

Oslo Havn bygger Norges største godshavn som skal ta i mot varene som skal til en stadig økende befolkning i Oslo og nærområdene.

 


 

Åtte nye kraner til Sydhavna

Oslo Havn har kjøpt åtte null-utslipps elektriske stablekraner fra finske Kalmar til den nye containerterminalen som skal stå ferdig på Sjursøya i 2015.

Den nye containerterminalen skal ta i mot dobbelt så mye gods som i dag og de nye kranene vil bidra til økt kapasitet og effektiv containerhåndtering.

Kranene har kostet rundt 140 millioner kroner. Fire av kranene vil bli levert om 12 måneder, mens de siste fire vil bli levert når den nye terminalen står ferdig i 2015. Kranene produseres i Polen.

Avanserte
De elektriske kranene er blant verdens mest avanserte og er de første RTG- kraner som vil bruke semi-automatisk posisjonering, ved hjelp av datasystemet Terminal Logistic System. Kranføreren kan overvåke kranens automatiske bevegelser via innebygde kameraer. Semi-Automatiseringen gjør at kranføreren kan fullt opp konsentrere seg om å løfte og plassere containeren.

Kranene styres av et laserbasert system, som sikrer nøyaktig posisjonering av kranene som er mindre sårbart enn dagens satelittkommunikasjon.  

Kranene vil være knyttet til et felles datasystem med operatøren på terminalen, som sikrer god oversikt over hvor containerne skal plasseres.

Støysvake
Oslo er en bynær havn og er opptatt av å ta i bruk nyeste teknologi for å sikre lavest mulig støy fra kranene. 

RTG- kranene er elektriske og går på gummihjul. På de nye kranene er det dobbelt så mange gummihjul som på dagens, som gjør dem mer stabile. Åkene er også elektriske og vil dermed støye mindre. 

Dagens RTG- kraner som er i bruk på Ormsund er også produsert av Kalmar, og var da de kom i 2002 verdens første elektriske stablekraner på hjul.

Økt kapasitet
Dagens RTG- kraner stabler fire containere i høyden. Med de nye kranene kan en stable opp til fem containere i høyden, og dermed oppnå en 25 % økning i kapasitet.

Kjøper flere kraner
På den nye terminalen på Sjursøya skal det være i alt fire containerkraner og 12 stablekraner. En jobber nå med å kjøpe inn nye containerkraner.

Les pressemeldingen fra Kalmar.