Oslo havn - mer enn ei brygge

Fakta


Oslo havn bygger Norges største godshavn som skal ta i mot forbruksvarene som skal til en stadig økende befolkning.

Oslo havn - mer enn ei brygge

Visste du at mange av pakkene som havner under ditt juletre kommer inn over Oslo havn? Plakatkampanjen ”Oppdag Oslo havn” vil vise at havna kan være både til glede og nytte for byens befolkning.

Plakatene vises på leskurene rundt i byen fra 7- 15. desember.  

Alt fra klær og sko til bøker, sportsutstyr og kaffemaskiner kommer sjøveien i containere til Oslo og fraktes fra havna ut til butikkene hvor de pakkes inn i fint gavepapir til glede for store og små, og for miljøet.

Flere mennesker - flere varer
I 2030 vil det bo 1,5 millioner mennesker i Oslo-området. Det er nesten 30 prosent flere innbyggere enn i dag. Det er ikke planlagt noen vesentlig utbygging av veiene inn til Oslo. Hvis alle skoene, klærne og maten innbyggerne trenger skal komme med lastebil, vil køene inn til Oslo vokse for hvert år som går. Ved å doble kapasiteten i containerhavna som vi nå bygger på Sjursøya forsøker Oslo Havn å hindre kø på veiene.

Et vanlig containerskip som seiler inn Oslofjorden erstatter cirka 400 semitrailere på hovedveiene inn mot Oslo. Skulle disse trailerne kjørt etter hverandre, ville de ha laget cirka ti kilometer med kø.

Sjøveien er miljøveien
I Oslo havneplan «Porten til Norge» setter Oslo Havn seg mål om at det i 2030 skal komme 50 prosent mer gods til havna enn i dag. Oslo Havn er i ferd med å bygge ut containerhavna på Sjursøya til å bli en av verdens meste arealeffektive havner. Denne skal stå ferdig i 2015.

I motsetning til veien er det god plass til mer trafikk på sjøen. I årene som kommer tror vi at folk i større grad vil etterspørre miljøvennlig transport. Sjøtransporten er allerede i dag mer miljøvennlig enn veitransporten. For
eksempel vil transport av en container på veien fra Rotterdam til Oslo føre til 17 ganger større utslipp av CO2 enn om den blir fraktet med skip.

Oslo havn - mer enn ei brygge