Honnørbrygga fornyes

Honnørbrygga fornyes

En av Norges mest kjente brygger, Honnørbrygga i Oslo, skal forsterkes og utbedres i tiden frem mot våren.

Honnørbrygga fra 1940 har tatt i mot både de kongelige og småbåter som kommer sjøveien til hovedstaden. Alle har sett de berømte bildene fra 7.juni 1945 da kongefamilien ankommer honnørbrygga, og setter sine bein på norsk jord for første gang siden krigens utbrudd. Nå skal brygga gjennom en sårt trengt oppgradering. Oslo Havn setter i gang med grunnarbeider, der utvaskede masser skal erstattes med ny betong.

- Konkret innebærer arbeidet at det festes en duk til pelene i forkant av brygga (under vann). Denne duken fylles med betong slik at den blir 10 centimeter tykk. Duken hindrer betongen i å flyte ut ved støpingen når den skal sprøytes ned bak dagens pelerekke, forklarer overingeniør Frode Rosenberg i Oslo Havn KF.

- Når betongen har stivnet skal vi sprøyte betong inn der løsmassene har blitt skylt vekk. Dette gjøres ved at trappetrinnene fjernes, fortsetter Rosenberg. Han regner med at publikum kan ønskes velkommen til den nye honnørbrygga før påsken 2014.