Vil redde det biologiske mangfold

Fakta

Sylinderknøttsneglen trives aller best i tørre, kalkrike, solfylte omgivelser der den spiser på små planter med samme preferanser. Både plantene og sneglene blir derfor truet av alle klatreplantene som overskygger bergveggen.

Vil redde det biologiske mangfold

I bergveggen under festningsmuren på Nordre Akershuskai bor det en svært liten snegl som kalles «sylinderknøttsnegl». Den er kritisk truet, og dens liv er nå praktisk talt i Oslo Havns hender.

Sylinderknøttsneglen, som nesten ikke er synlig for det blotte øye, står på Norges såkalte rødliste (en liste over plante- og dyrearter som er utrydningstruet). Sneglen finnes ingen andre plasser i landet, men er kun observert et par utvalgte steder i Oslo.

Oslo Havn skal nå utføre en jobb i bergveggen der hensikten er å la sneglen få gode levevilkår. Målet er at populasjonen av sylinderknøttsnegl blir sunn og levedyktig i våre områder, og kanskje også spre seg til andre områder.

Hvorfor er det viktig å redde sneglen?

Det er viktig å verne om mangfoldet av arter, samme hvor små og ubetydelige de kan virke. Det er kun på denne måten vi får sunne og robuste økosystemer.

Hva skal gjøres?

Sneglene blir truet av klatreplanter som overskygger bergveggen. Gjennom vinteren skal Oslo Havns renholdsseksjon jobbe med å fjerne klatreplantene. Dette gjøres ved at plantene snittes over rota, før de får stå og tørke inn. Da blir det enkelt å rive dem manuelt og forsiktig ned til våren.

-Påfølgende år skal vi sørge for at vekstene holdes nede enten med gressklipper eller med sprøytemiddelet Roundup, sier miljøkonsulent Helene Lo Cascio Sætre i Oslo Havn KF.