Havnene en del av Samferdselsdepartementet

Fakta


Norsk Havneforening sendte etter valget brev til de fire borgerlige partilederne om behovet for et felles transportdepartement i forbindelse med deres innledende sonderinger, og er fornøyd med at havnene nå ligger under Samferdselsdepartementets portefølje.

Havnene en del av Samferdselsdepartementet

I Solberg-regjeringens første statsråd onsdag 16.oktober, ble Kyst- og miljøavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet flyttet over til Samferdselsdepartementet.

Dermed overtar den nyutnevnte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ansvaret for havnene, noe som blir godt mottatt i Norsk Havneforening.

- Vi er veldig glade for at havnene blir en del av samferdselsdepartementet, sier Direktør Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening.

Norsk Havneforening har over lengre tid etterlyst sterkere koordinering av samferdselsområdet.

- Ved at havner og farleder flyttes til samferdselsområdet har vi blitt hørt, sier Litsheim videre.

- Vi ønsker dem lykke til, og ser frem til at det nye departementet blir en konstruktiv samarbeidspart i arbeidet med å styrke den miljøvennlige sjøtransporten, samt synliggjøre den omfattende verdiskapningen som skjer i norske havner. Selv om vi får et felles departement, så gjenstår mye arbeid for at vi skal få til en mer miljøvennlig transport. Nå må vi vil holde trykket oppe, slik at vi får til et paradigmeskifte innen transportområdet, sier direktøren i Havneforeningen.

Havnedirektør i Oslo, Anne Sigrid Hamran er også fornøyd med endringene.

- Infrastruktur som vei og jernbane må planlegges sammen med havnene dersom det skal legges til rette for mer godstransport over sjø. Da er det hensiktsmessig å samle de forskjellige samferdselskreftene under samme tak, sier Hamran.