Nesodden sier nei til øy

Fakta


Politikerene på Nesodden sa nei til planene for ny øy i formannskapsmøtet 14.mars

 

Nesodden sier nei til øy

Politikerne på Nesodden sier nei til planene for ny øy i Bunnefjorden.

Politikerne på Nesodden stemte nei til planforslaget fra Oslo Havn om ny øy. Planforslaget til ny øy var på sakskartet til møtet i formannskapet på Nesodden 14. mars.  

God dialog
Oslo Havn har hatt god dialog med Nesodden kommune under hele prosessen. Det er Nesodden som bestemmer om de ønsker en ny øy innenfor sin kommunegrenser.  

Lanserte idèen
Oslo Havn lanserte ideen om å bruke overskuddsmassene fra Follobanen til å lage en ny øy i Oslofjorden på et folkemøte på Nesodden like før jul. Den nye øya, som kunne bli opp mot 300 dekar, ble foreslått på Storeflua, et skvalpeskjær utenfor Hellvik på Nesodden. Oslo Havn sendte tidligere i år inn et planforslag til Nesodden kommune, der en skisserte videre planer og utredninger av forslaget. Denne planen er det nå sagt nei til.