Ny marina på Aker brygge

Fakta

Ny ombygget marina utenfor Aker brygge er planlagt ferdig høsten 2013

Marinaen vil ha plass til 200 båter

160 meter lang promenadebrygge

Ny marina på Aker brygge

Til høsten kan en ny marina på Aker brygge stå ferdig med plass til 200 båter og en 160 meter lang promenadebrygge.

Norwegian Property har tatt over driften av marinaen på Aker brygge. Den nye marinaen vil ha omtrent samme størrelse som i dag, men ha en annerledes og mer tidsriktig utforming. I tillegg til marinadrift vil en i fremtiden satse mye på arrangementer og events med marinaen som sentrum.

Se hvordan den nye marinaen vil se ut her: http://www.norwegianproperty.no/aker-brygge-marina1

– Her ønsker vi å videreutvikle eksisterende seilarrangementer samt skape nye spennende maritime aktiviteter, hvor blant annet en større maritim festival på Aker brygge vil bli en slik nyvinning, sier Thomas Nygård, daglig leder i Aker brygge Marina.

Promenadebrygge
En 80 meter lang tilførselsvei – omtrent like lang som en fotballbane – vil gå langs restaurant Onda, fra kaikanten og ut til en ny pir. Piren vil være 100 meter lang og rundt 15 meter bred. Her blir det et serviceanlegg med havnekontor, dusj og garderober. Piren fører ut til en 160 meter lang promenadebrygge, der man kan oppleve en fantastisk utsikt til hele indre Oslofjord.

 – Marinaområdet skal åpnes enda mer opp for publikum. Vi jobber med arkitektoniske løsninger for dette. Det blir blant annet en promenadebrygge der man får en unik utsikt til Oslofjorden, havnebassenget og de
flotte båtene som besøker marinaen. Her kan man se Oslo fra en ny side, sier Thomas Nygård.

Ny marina på Aker brygge
Promenadebrygge. Folk kan rusle ut for å se båtene og nyte utsikten over havnebassenget. Illustrasjon: Norwegian Property