Oppgraderer Rådhusbrygge 1

Fakta

Rådhusbrygge 1 er en av de eldste trebryggene i Oslo Havn

Brygga må nå oppgraderes.

Riving starter i oktober. Ny brygge skal stå klar i april 2014.

Oppgraderer Rådhusbrygge 1

Pælemark har skadet en av de eldste trebryggene i Oslo havn. Nå skal skal den restaureres.

Innen et par uker har vi entrepenør og byggetilltatelse på plass, og starter rivingen. Brygga skal stå ferdig  i april neste år. Da vil den være til nytte og glede i 100 år til.

I fjor vår begynte brygga å sige sammen og noen av de over 130 gamle trepælene orket ikke mer. På 90-tallet byttet vi ut halve brygga og forsterket pælene, men pælemark hadde nå svekket pelene så mye at brygga ikke lenger lot seg bruke. Vi måtte derfor stenge av brygga i fjor vår, og har siden det jobbet med å prosjekteter, avklare med byantikvaren, få rive- og byggetillatelse og skaffe entreprenør.

Gjenbruk
Siden trebrygga  fra 1881 er en av de eldste bryggene i Oslo ønsker vi og byantikvaren, som vi har samarbeidet med,  å gjenbruke det vi kan av den gamle brygga. P.g.a. dårlige grunnforhold og stor dybde
til fjell får den nye brygga stålpeler som bærende element, men trepeler vil omkranse brygga. Dermed vil den nye brygga fremstå så godt som den gjorde før, men samtidig være tilpasset til å ta i mot moderne båter.

Fakta om Rådhusbrygge 1:
Rådhusbrygge 1 som ligger foran rådhuset nærmest Akershusstranda er bygget i 1881, og den eldste trepelekaia i Oslo.

I Oslo Havns kulturminneplan er kaia omtalt å ha høy verneverdi, og byantikvaren har også uttrykt ønske om å bevare kaia.

Rådhusbrygge 1 har tidligere blitt omfattende restaurert i 1931 og 1993.

Rådhusbrygge 1 ble tidligere kalt «Treutstikkeren». Herfra gikk blant annet pappabåtene som var lokalruter som fraktet arbeidende fedre fra byen til landet og resten av familien etter endt arbeidstid eller ved arbeidsukens slutt. Brygga brukes ellers i dag av charterbåter som tar med folk ut på fjorden og veteranbåter. Speiderbåten Mohawk har også fast plass ved brygga.

Brygga er 70 m lang og 8 m bred.