Statoils tanker rives

Fakta

Statoils tanker har stått på Sjursøya siden tidlig på 1960-tallet. Nå frigis areal for den nye containerterminalen.

Statoils tanker rives

Riveprosessen av Statoil Vest på Sjursøya er nå i gang. De store tankene skal være ferdig sanerte innen 23.september.

Norsk Saneringsservice (NSS) fikk kontrakten for rive- og saneringsoppdraget av Statoil Vest, som ble tilbakelevert fra Statoil 1.august 2013. NSS skal også rive Progas-garasjen (Maritim Truck) og Progas-kontoret (Maritim Truck og OCT). Rivningen av sistnevnte bygg starter ikke før 1.mars 2014.

Dermed blir arealet der statoiltankene har stått tilgjengelig for trinn 2 av Sjursøya Containerterminal, som skal stå ferdig i 2015/2016

Den store mengden rivningsrester av jern og betong kjøres til forskjellige deponi avhengig av forurensningsgrad.

Statoils tanker rives

 Bildet: Riveprosessen er nå i gang (fotos: Terje O. Sørensen)