To statsråder på Sjursøya

Fakta

Øvelse Hovedstad foregår 28. august til 5. september. Intensjonen er å håndhevelsesbistand til Politiet og sikring av militære og sivile objekter i Oslo og Akershus, herunder også egenbeskyttelse.

Kilde: Forsvaret

To statsråder på Sjursøya

Tirsdag formiddag overvar både justisminister Grethe Faremo (til høyre) og forsvarsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen en militærdemo på Sjursøya oljehavn.

I forbindelse med den store militærøvelsen Øvelse Hovedstad 2013 var de to statsrådene til stede for å se en demo, der scenarioet var at oljehavnen på Sjursøya var truet av et terroranslag. Sjursøya bærer for tiden preg av øvelsen, i form av stor militær aktivtet med militære kjøretøy, sperreposter fra militærpolitiet og mange grønnkledte soldater med våpen rundt på området. Samtidig går den daglige virksomheten sin gang uten nevneverdige problemer.

Bildet: En militær kontrollpost sjekker inngående og utgående godstrafikk til Sjursøya

To statsråder på Sjursøya

Bildet: Under demoen ble to mistenkelige personer lagt i bakken av militært personell

To statsråder på Sjursøya

Alle foto: Christian Ruscetta