Partly turnaround på Søndre Akershuskai

Partly turnaround på Søndre Akershuskai

I forbindelse med anløpene til cruiseskipet "Legend of the Seas" avvikles det som på fagspråket kalles partly turnaround. Dette vil innebære en del ekstra trafikk i området.

"Legend of the Seas" anløper Søndre Akershus kai 12.august, 19.august, 26.august, 2.september og 9.september. På disse cruiseanløpene vil ca 600-700 av 2000 passasjerer starte og avslutte reisen i Oslo (partly turnaround). Som publikum kanskje har lagt merke til så er det satt opp et stort, hvitt telt på enden av Søndre Akershus kai. Dette teltet skal benyttes til incheck av de nye passasjerene. I forbindelse med disse anløpet blir det en del ekstra trafikk på Akershusstranda, og Oslo Havn KF har derfor leid inn NOKAS Roads til å dirigere trafikken for oss.

Alle som leier lokaler og/eller parkeringsplass, skal levere varer, eller har et oppdrag langs Akershusstranda vil "slippe" inn på Akershusstranda, men må påregne å bli stoppet og spurt om hva ærendet gjelder.

Partly turnaround

En del av passasjerene ombord i et cruiseskip avslutter reisen, mens samme antall passasjerer sjekker inn og starter sin reise. Dette skjer flere ganger i Oslo den nærmeste tiden

 

 

Bildet: Legend of the Seas