Trafostasjon på Sjursøya klargjøres for strøm

Trafostasjon på Sjursøya klargjøres for strøm

Den nye trafostasjonen på Sjursøya Containerterminal (HAV ns104 Sjursøya Vest ) må ansees som strømførende fra mandag 17. november kl.10.

Både høyspenning- og lavspenningsanleggene vil bli  spenningssatt. Lavspenningsanleggene (HAV ns104) er forsynt med to høyspenningskabler med 10.450 volt fra vår eksisterende nettstasjon HAV ns100
som står ved rundkjøringen på Sjursøya.