Beste kvartal for containergods siden 2011

Beste kvartal for containergods siden 2011

2. kvartal 2014 var det beste kvartalet for LO/LO gods (containere) målt i tonn og antall bokser (teu) siden 2011.

Tallene viser henholdsvis 363 834 tonn og 55 265 teu (2. kvartal i 2010 hadde et høyere teu tall – 56 377). 2011 var toppåret så langt for LO/LO gods i Oslo havn med 1,346 mill tonn og 208 799 teu. Da var tallene for de to første kvartal henholdsvis 675 256 tonn og 106 749 teu.

De to første kvartalene i 2014 slår så langt 2011 for antall tonn (681 402 tonn), men med 106 346 teu de to første kvartalene i 2014 ligger vi 403 teu etter 2011.