Byråd åpnet lærlingforum

Byråd åpnet lærlingforum

Oslo kommune som en av Norges største arbeidgivere med nesten 50 000 arbeidstakere må gå foran med et godt eksempel og ta inn lærlinger, fortalte byråd Guri Melby under åpningen.

Oslo kommunes nye lærlingeforum for virksomhetene i miljø- og samferdselssektoren skal bidra til å lage nettverk for lærlinger og lærlingekoordinatorer.

- Jeg sier ikke at vi skal bli flinkere for å være snille mot lærlinger, men det er en måte å få dyktige folk inn på. En av de største tegnene på at folk trives i Oslo er at Oslo vokser. Jeg kommer selv fra en liten kommune i Trøndelag som heter Orkdal, og den har ca 12 000 innbyggere. Det er samme antall som Oslo vokser med hvert år. Oslo blir med andre ord en ny liten kommune større hvert år. Det betyr at Oslo kommune må levere tjenester til enda flere. Da må vi være smartere, samtidig som vi vokser, fortalte byråden.

Oslo Havn var stolt vertskap for åpningen av forumet med 16 av lærlingene i MOS- sektoren og Energigjenvinningsetaten til stede, på den første av tre planlagte samlinger for forumet.

Byråd åpnet lærlingforum


Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby sammen med lærlinger i MOS- sektoren i Oslo kommune.