Flytebrygge på tur til Rådhuskaia

Flytebrygge på tur til Rådhuskaia

Oslo Havn-båtene «Hauk» og «Pelikan» slepte torsdag den nye flytebryggen fra Grønlia til Rådhuskaia, der den skal brukes til på- og avstigningsrampe for Ruters fergesamband til øyene.

Flytebryggen skal monteres ytterst på Rådhusbrygge 4, som etter hvert skal erstatte det nåværende øyfergeterminalen ved Vippetangen. Torsdagens slep er å betrakte som en viktig milepæl i prosjektet for etablering av den nye øyfergeterminalen, som antas ferdig ultimo 2014.

Les også tidligere sak om Oslofergenes flytting til Rådhuskaia

FAKTA OM ØYFERGENE

Øyfergene frakter både turister og osloborgere mellom byen og øyidyllene i indre Oslofjord. Fra Vippetangen går det i sommerhalvåret to båter ut til Nakholmen, Gressholmen, Langøyene, Bleikøya, Lindøya og Hovedøya, i tillegg til de to båtene som går mellom Rådhusbrygga og Bygdøy. I 2013 reiste over 628 000 mennesker med øyfergene. Hele 214 000 av disse reiste i juli måned. Ruter tror at flyttingen til Rådhuskaia vil medføre økt trafikk, da båtene blir enda mer tilgjengelige for byens befolkning og turister.

Foto: Christian Ruscetta