Godt besøkt nabomøte for Sørenga

Godt besøkt nabomøte for Sørenga

Mandag arrangerte HAV Eiendom et nabomøte, der beboerne på Sørenga kunne stille spørsmål til ulike etater og bedrifter om støy og støv.

Beboerne på Sørenga er utsatt for mye støyskapende virksomhet i sitt nærområde, i form av bygg- og anleggsvirksomhet, godstog på natten, steindeponi, havneaktivitet og trafikk. Dette er en krevende situasjon for naboene når det gjelder støv og støy. Mandag var alle kildeeiere for støv- og støyproblematikken til stede på nabomøtet. HAV Eiendom, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Sørenga Utvikling, Bjørvika Infrastruktur og Oslo Havn var alle representert for å svare på naboenes spørsmål. Bydelsoverlegen i Gamle Oslo og Helseetaten i Oslo var også på plass på møtet, som talte 85 mennesker i salen, derav ca 65 beboere fra Sørenga.

Fikk informasjon om ulike tiltak

Beboerne hadde mange relevante spørsmål og innspill. Selv om støygrensene ikke brytes, er det naturligvis forståelig at summen av alle støv- og støykildene blir svært krevende for naboene. Beboerne fikk på møtet vite om ulike tiltak aktørene gjør, og at samarbeidet partene i mellom fungerer godt.

-Vi deler informasjon og supplerer hverandre med tiltak som vi ser har positiv effekt, opplyser Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo Havn KF.

Eivind Hartmann fra HAV Eiendom sa at beboernes innsats har ført til konkrete resultater.

-Beboernes innsats har medført at knuseverket og steindeponiet til Statens vegvesen blir avviklet mye før enn planlagt, sier han. Avtalen går nå ut i løpet av første kvartal 2015.

-For at alle parter kan fortsette å sette i verk målrettede tiltak mot både støy og støv, er det viktig at vi får innspill. Naboenes tilbakemeldinger gjør at vi kan forbedre oss, sier miljøsjef Neilson.

Henvendelser angående havnetrafikken kan sendes inn via støyskjema

Presentasjonene fra nabomøtet kan du laste ned her (PDF):

Hovedpresentasjon

HAV Eiendom

Bjørvika Infrastruktur